Adding Another Glass Block to the Barrier of Transparency: The Media and the Freedom of Information Acts

AuthorAlan Woods BCL
Pages1-14
Αδδινγ Ανοτηερ Γλασσ Βλοχκ το τηε Βαρριερ οφ Τρανσπαρενχψ: Τηε Μεδια ανδ τηε
Φρεεδοµ οφ Ινφορµατιον Αχτσ
Βψ Αλαν Ωοοδσ ΒΧΛ
[2004] ΧΟΛΡ 11
Ιφ τηε πεοπλε δοντ κνοω ωηατ ψουρε δοινγ, τηεψ δοντ κνοω ωηατ ψουρε δοινγ
ωρονγ.
Σιρ Αρνολδ Ροβινσον
Ωηεν ιντροδυχεδ το τηε Οιρεαχητασ ιν 1997, τηε πυρποσε οφ τηε Φρεεδοµ οφ
Ινφορµατιον Βιλλ ωασ:
το ενσυρε τηατ ωε αδοπτ τηε µοστ εφφεχτιϖε µεχηανισµ φορ ινσυρινγ τηατ τηε
χυλτυρε ανδ πραχτιχεσ οφ σεχρεχψ ιν πυβλιχ βοδιεσ αρε σετ ασιδε φορ γοοδ.1.
Αλτηουγη βενεφιχιαλ το αλλ, ονε παρτιχυλαρ σεχτορ τηατ ωελχοµεδ τηε Αχτ ωιτη οπεν αρµσ
ωασ τηατ οφ τηε µεδια, ασ ιτ ισ τηε µεδια ωηο αρε τραδιτιοναλλψ τηε µοραλ ωατχηδογσ οφ
τηε Στατε, δαρινγ το ασκ τηε θυεστιονσ ανδ πυβλισηινγ τηε ανσωερσ φορ τηε γρεατερ
βενεφιτ οφ σοχιετψ. Τηε χονχεπτ οφ Φρεεδοµ οφ Ινφορµατιον2 ιν Ιρελανδ υνδουβτεδλψ
εξχιτεδ ϕουρναλιστσ ασ ωιτη γρεατερ αχχεσσ τηερε ωουλδ βε γρεατερ στοριεσ. Ηοωεϖερ ωιτη
τηε ιντροδυχτιον οφ τηε Φρεεδοµ οφ Ινφορµατιον (Αµενδµεντ) Αχτ 2003, αν
αµενδµεντ τηατ ηασ βεεν δεσχριβεδ ασ δεεπλψ ρεγρεσσιϖε βψ ϕουρναλιστσ3, ανδ αν
ουτραγεουσ αττεµπτ το τηωαρτ χιτιζενσ αχχεσσ το πυβλιχ ινφορµατιον βψ τηε
1 149 Σεαναδ ∆εβατεσ Χολσ 1249−1250 (Σεχονδ σταγε)
2 Ηερεαφτερ το βε χαλλεδ ΦΟΙ
3 Π. Λεαηψ, Ψεσ µινιστερ, ψουρε ωρονγ!, , Τηε Συνδαψ Βυσινεσσ Ποστ 03/09/2003, (
Ηττπ://ωωω.τηεποστ.ιε Λαστ ϖισιτεδ 12/12/03)
1

To continue reading

Request your trial