AN ᴛORDÚ UM ACHT NA GAELTACHTA, 2012 (LIMISTÉIR PLEANÁLA TEANGA GHAELTACHTA A AINMNIÚ) (UIMH. 3), 2019.

statutoryInstrumentNumber698/2019
IONSTRAIMÍ REACHTÚLA.
I.R. Uimh. 698 de 2019
________________
AN ORDÚ UM ACHT NA GAELTACHTA, 2012 (LIMISTÉIR PLEANÁLA TEANGA
GHAELTACHTA A AINMNIÚ) (UIMH. 3), 2019

To continue reading

Request your trial